Přeskočit navigaci

Rada

Prezident

Doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ, Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, plevny@fek.zcu.cz


Viceprezident

Prof. Ing. Josef JABLONSKÝ, CSc., FIS VŠE Praha, jablon@vse.cz


Členové rady

Doc. RNDr. Helena BROŽOVÁ, CSc., PEF ČZU Praha, brozova@pef.czu.cz

Doc. Mgr. Ing. Martin DLOUHÝ, Dr. MSc., FIS VŠE Praha, dlouhy@vse.cz

Doc. Ing. Jana HANČLOVÁ, CSc., EKF VŠB - TU Ostrava, jana.hanclova@vsb.cz

Prof. RNDr. Jaroslav RAMÍK, CSc., OPF Slezská univerzita, ramik@opf.slu.cz


Bývalý prezident

Doc. RNDr. Jana TALAŠOVÁ, CSc., Univerzita Palackého Olomouc, jana.talasova@upol.cz


Tajemník společnosti

Doc. Ing. Jan FÁBRY, Ph.D., FIS VŠE Praha, fabry@vse.cz

Pokladník

Ing. Martina KUNCOVÁ, Ph.D., FIS VŠE Praha, kuncovam@vse.cz


Volení členové rady byli zvoleni členskou schůzí konanou 13. 9. 2017 v Hradci Králové. Tajemník a pokladník společnosti byli jmenováni tamtéž.

 

Správce stránekÚvod | Aktuality | Rada